Pljoesjkin
Wat doen we?

Wat doen we?

Pljoesjkin is een kleine eenmanszaak. We gaan voor mooie duurzame spullen in een wereld van overconsumptie en twijfelachtige herkomst. We zijn kleinschalig en hebben dus een beperkt aanbod.
We kopen ook in en doen waardebepalingen.